ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

 

SAD Humenné, a.s.


dňom 01.02.2012 ukončil projekt


Zvýšenie zručností a udržanie zamestnanosti v SAD Humenné, a.s. realizáciou
vzdelávacích kurzov


Kód ITMS: 27110230421

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilniť adaptabilitu a pracovný potenciál zamestnancov spoločnosti SAD Humenné prostredníctvom posilnenia ich vedomostí a zručností.

Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) projektu: 

Výsledkom projektu je 285 úspešne vyškolených osôb, z toho 268 mužov a 17 žien. Každý účastník po ukončení kurzu dostal Osvedčenie o ukončení kurzu s platnosťou v Slovenskej republike.


Dĺžka trvania projektu:  

18 mesiacov od 09/2010 do 02/2012

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00