ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

HISTORIA SAD Humenné,a.s.

 

( zahrňuje historické časové zmeny v okresoch HUMENNÉ, SNINA, MEDZILABORCE, SVIDNÍK, STROPKOV, VRANOV n/T. )

 

1.1.1949 – Zriadený celoštátny jednotný národný podnik s názvom : 

Československá automobilová doprava, národný podnik.

 • - jedno Ústredné riaditeľstvo- Praha
 • - Oblastné riaditeľstvo- Bratislava

ČSAD bola riadená v jednotnej organizácii riadenej Ústredným riaditeľstvom ČSAD v Prahe a podriadeným oblastným riaditeľstvom v Bratislave. Vrcholným orgánom ČSAD bolo Ministerstvo dopravy v Prahe.

1.7.1949 – Po znárodnení a delimitácií od ČSD sa cestná automobilová doprava odčlenila od železnice a pre celé územie republiky sa vytvoril jednotný podnik – Československá automobilová doprava, n.p.  

Organizačné zloženie v našom regióne :

- Československá automobilová doprava,
                                          národný podnik, 

 • Prevozovňa 19/03 VRANOV
 • Prevozovňa 19/06 HUMENNÉ
 • Prevozovňa 19/07 SNINA
 • Prevozovňa 19/10 BARDEJOV

.

1.10.1952 – Jednotný podnik zrušený. Na Slovensku sa vytvorilo 6 podnikov v každom kraji metodicky riadené príslušným KNV ( Bratislava, Nitra, B.Bystrica, Žilina, Košice, Prešov ). V našom regióne v organizačnom zložení :


- Československá štátna automobilová doprava Prešov,
                                          národný podnik, 

 • Dopravný závod 1903 VRANOV
  + Prevozovňa STROPKOV
 • Dopravný závod 1906 HUMENNÉ
  + Prevozovňa MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1907 SNINA
 • Dopravný závod 1910 BARDEJOV
  + Prevozovňa SVIDNÍK

 

1.7.1960 – Zrušenie krajských podnikov a vznik samostatných okresných podnikov .  

 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik VRANOV
       + Prevádzkareň STROPKOV
 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik HUMENNÉ
       + Prevádzkareň SNINA
       + Prevádzkareň MEDZILABORCE
 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik BARDEJOV
        + Prevádzkareň SVIDNÍK


 

31.3.1963 – Zrušenie niektorých okresov, zlúčenie podnikov :

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik MICHALOVCE

 • Dopravný závod 2 VRANOV


- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik BARDEJOV

 • Dopravný závod 2 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.4.1963 – Zrušenie okresných podnikov a riadenie podnikov ČSAD opäť prešlo do právomoci krajských národných výborov. Na Slovensku boli zriadené 3 krajské podniky - Bratislava, B.Bystrica, Košice. Vo východoslovenskom kraji sa zlučujú okresné podniky pôsobiace na území bývalých krajov Košice a Prešov. Podnik sa člení na 13 dopravných závodov a 14 prevádzkarní. Nové organizačné členenie :

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik KOŠICE


 • Dopravný závod 1001 BARDEJOV
  + Prevádzkáreň SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Dopravný závod 1002 HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1011 VRANOV n/T

1.7.1975 – Vznik Dopravného závodu Svidník s názvom

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik KOŠICE,

 • Dopravný závod 1013 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV

 1.7.1989 – Zmena "národného podniku" na "štátny podnik". Nový názov

- Československá štátna automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Dopravný závod 1002 HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE

 • Dopravný závod 1011 VRANOV n/T

 • Dopravný závod 1013 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.7.1993 – V dôsledku rozdelenia ČSFR došlo k organizačnej zmene, zmene názvu , k zrušeniu Dopravných závodov a k vzniku Odštepných závodov. Nový názov

- Československá automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

1.9.1993 – Zmena názvu na

- Slovenská automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK


8.12.1993 – Dôsledkom transformácie podnikov SAD došlo k odčleneniu nákladnej dopravy od osobnej. Dochádza aj k zmene názvu na

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T

 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV


- Nákladná automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK


1.7.1995 – Rozdelením SAD, š. p. Košice vznika 52 samostatných štátnych podnikov, medzi nimi aj :

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik HUMENNÉ

+ Prevádzkáreň SNINA
+ Prevádzkáreň MEDZILABORCE

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik VRANOV n/T
- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik SVIDNÍK

+ Prevádzkáreň STROPKOV


1.8.1999 – Dochádza k zlúčeniu troch samostatných štátnych podnikov HUMENNÉ, VRANOV n/T a SVIDNÍK do jedného podniku so sídlom v Humennom.

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik HUMENNÉ,

 • Odštepný závod HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod VRANOV n/T

 • Odštepný závod SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV


1.1.2002 – Pristupuje sa k transformácii štátnych podnikov a  SAD, š. p. Humenné sa mení na akciovú spoločnosť SAD Humenné, a.s. s dvoma odštepnými závodmi a to OZ Vranov n/T. a OZ Humenné. Postupne dochádza k privatizácii, t. j. predaju akcií, čím spoločnosť so 100 % účasťou štátu prechádza do súkromného vlastníctva.


- Slovenská autobusová doprava HUMENNÉ, akciová spoločnosť

 • Odštepný závod HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 01 VRANOV n/T

 • Odštepný závod 02 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.7.2002 – Dochádza k zrušeniu OZ Svidník a aj jeho prevádzkárne v Stropkove. Z odštepného závodu vo Svidníku vzniká prevádzkareň, ktorá spadá pod OZ Vranov n/T .

31.8.2005 – Dochádza k zrušeniu prevádzkárne v Snine.

19.8.2008 – Zmena názvu na :

SAD Humenné, a.s.

 • Odštepný závod HUMENNÉ
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod VRANOV n/T
  + Prevádzkáreň SVIDNÍK

 

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V HUMENNOM

01.07.1949 - vznik ČSAD v Humennom

 

 

1. riaditeľ – p. Leopold LICHVÁR

01.10.1949 - 31.12.1952

2. riaditeľ – p. Michal PAVLÍK

01.10.1953 - 30.09.1955

3. riaditeľ – p. Pavol BOREK

01.10.1955 - 30.06.1960

4. riaditeľ – Ing. Vasiľ  ŠOTT

01.07.1960 - 31.08.1963

5. riaditeľ – Ing. Michal PANKOVČIN

01.09.1963 - 30.09.1966

6. riaditeľ – p. Vincent PAGURKO

01.10.1966 - 31.06.1983

7. riaditeľ – Ing. Milan HOLOUBEK

01.07.1983 - 31.01.1990

8. riaditeľ – Ing. Štefan DROZD

01.02.1990 - 31.12.1994

9. riaditeľ – Ing. Jozef KRÍDLA

01.01.1995 - 30.06.1995

10. riaditeľ – Ing. Ján CERULA

01.07.1995 - 30.06.2001

11. riaditeľ – Ing. Jozef LACKÝ

01.07.2001

12. riaditeľ – Ing. Mária DROZDOVÁ

01.08.2002

 

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VO VRANOVE

01.07.1949 - vznik ČSAD vo Vranove n/T.

 

1. riaditeľ – p. KOVAĽ

01.10.1949 - 31.12.1949

2. riaditeľ – p. KASARDA 

01.01.1950 - 30.09.1955

- poverený zastupovaním – p. SYKORA

Október 1955 - December 1955

3. riaditeľ – p. Michal ŠEBEŇ

Január 1956 - Január 1958 

- poverený zastupovaním – p. Ján GAŠKO

Február 1958 - Apríl 1958

4. riaditeľ – Ing. Jozef BAĽO

01.05.1958 - 31.08.1963

5. riaditeľ – p. Michal MAŤAŠOVSKÝ

01.09.1963 - 19.07.1972

6. riaditeľ – dpt. Ján HECL

20.07.1972 - 31.12.1989 

- poverený zastupovaním – dpt. J. BEREŠÍK

01.01.1990 - 29.01.1990

7. riaditeľ – Ing. Jozef LACKÝ

30.01.1990 - 05.07.2001

8. riaditeľ – Ing. Anna BAČÍKOVÁ

06.07.2001

 

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VO SVIDNÍKU

01.01.1975 - vznik ČSAD vo Svidníku

 

1. riaditeľ – p. Ján MIKITKA

01.10.1975 - 15.03.1992

2. riaditeľ – Ing. Ján VIRAVEC

16.03.1992 - 31.12.1997

3. riaditeľ – Ing. Jaroslav HUMENNÍK

16.02.1998 - 30.06.2002

 

HISTÓRIA LOGA SAD HUMENNÉ, a.s.


1949 – Od svojho vzniku – Československá automobilová doprava, š.p. / ČSAD/ používala logo ktoré symbolizovalo okrídlené koleso a text "ČSAD". Rozdelením ČSSR v roku 1993 na Českú republiku a Slovenskú republiku logo zostalo dopravným spoločnostiach v oboch nástupníckych štátoch a toto logo sa mohlo používať oko ochranná známka v oboch nástupníckých štátoch ešte dalších 10 rokov až do roku 2003

Logo ČSAD

2001 – Prvá zmena  loga pozostávala len vo vynechaní písmena "Č" z textu "ČSAD" na "SAD" a doplnením názvu spoločnosti v dolnej časti loga.

Logo SAD Humenné

2005 – Pri ďalšej úprave loga bola zlepšená grafika a pridané tieňovanie.

Logo SAD Humenné

2007 – Od roku 2007 používamé logo, ktoré už nie je kopirovaním predchádzajúceho loga. Toto logo je jedinečné a na logo bolo vydané "Osvedčenie o zápise ochrannej známky č. 220480" zo dňa 15.1.2008

Logo SAD Humenné

 


ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00