ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

Vzory, druh a platnosť preukazov na zľavnené cestovné
na linkách prevádzkovaných SAD Humenné
a preukazov na preukázanie veku

 

Smernica GR č. 4/2010

 

Čl.1
Všeobecná charakteristika

1. SAD Humenné, a.s. ako dopravca na preukazovanie nároku na cestovné z dopravnej karty (ďalej len DK), nároku na osobitné cestovné a nároku na bezplatnú prepravu požaduje a uznáva len tieto doklady (preukazy) :

 

 • DK ( dopravná karta )
 • Preukaz ISIC
 • IK - SAD (Identifikačná karta)
 • OP (Občiansky preukaz)
 • CP (Cestovný pas)
 • preukaz ŤZP, ŤZP-S
 • preukaz pre rodičov na návštevu detí v zariadeniach
 • preukaz poslanca NR SR, sudcu Ústavného súdu
 • preukaz držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety
 • preukaz PZ (Preukaz zamestnanca)
 • preukaz PRZ (Preukaz rodinného prislušníka)
 • preukaz pre potreby kontroly

2. Nárok na cestovné na základe predložených uvedených dokladov a na výšku cestovného v pravidelnej autobusovej doprave je určený v TARIFE dopravcu

3. Doklady vydané SAD Humenné, a.s. do vydania tejto Smernice sú platné a dopravca ich uznáva až do skončenia platnosti nároku na osobitné cestovné, alebo platnosti DK (nie je potrebná ich výmena) :

 

Čl.2
Dopravné karty


1. Elektronická podoba DK platí aj na linkách iných dopravcov, len ak sú združení v systéme EMBASE, záleží to však na rozhodnutí jednotlivých dopravcov. Aktuálny zoznam členov v systéme je uvedený na stránke www.emcard.sk

2. Akceptovanie vizuálnej podoby DK na preukazanie nároku na osobitné cestovné je na rozhodnutí jednotlivých dopravcov

3. Pri zmene druhu, charakteru DK, alebo zmene nároku na osobitné cestovné je potrebná nová DK

4. Vzory DK vydaných dopravcom :


a) DK – Občianska - na základné cestovné ( čierna DK )

 • doba platnosti DK : 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzené na všetkých linkách
 • použitie : DK je prenosná


b) DK – Žiacka -  0. – 4. ročník ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : od posledného ročníka predškolského veku do ukončenia 4. ročníka (do 31.08.)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


c) DK – Žiacka 5. - 9. ročník ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do ukončenia 9. ročníka (do 31.08.)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


d) DK – Študentská - študent 1. – 4. ročníka SŠ (SOU 1. – 3. ročník) ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : na jeden školský rok (do 31.08.)
 • doba platnosti : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


e) DK – Študentská - študent prvého až predposledného ročníka VŠ ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : na jeden akademický rok od 1.9. do 31.08. (max do 26. roku veku)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


f) DK – Študentská - študent posledného ročníka VŠ ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : na jeden akademický rok od 1.9. do 30.06. (max do 26. roku veku)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


g) DK – Dôchodca nad 70 rokov ( biela DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Jednosmerného osobitného cestovného
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách MHD, PAD
 • použitie : DK je neprenosná


h) DK – Preukaz zamestnanca ( PZ ) ( modrá DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Osobitnej tarify
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách dopravcov v zmysle Smernice GR
 • použitie : DK je neprenosná


i) DK – Dieťa zamestnanca ( PZ ) ( žltá DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Osobitnej tarify
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách dopravcov v zmysle Smernice GR
 • použitie : DK je neprenosná


j) DK – Preukaz rodinného príslušníka ( PRP ) ( zelená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Osobitnej tarify
 • doba platnosti : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách dopravcov v zmysle Smernice GR
 • použitie : DK je neprenosná


 

5. U DK žiak/študent pri predlžovaní elektronickej platnosti je potrebné predĺžiť aj vizuálnu platnosť a to nalepením hologramu (viď vzor).

 

Čl.3
Vzory študentských preukazov


1. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC

 • preukaz vydáva združenie CKM SYTS
 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : obvykle od 1.9. (začiatku akademického roka) do 31.08. (konca akademického roka)
 • doba platnosti preukazu : uvedená na preukaze hologramom. Preukaz môže byť vydaný aj po 26 roku veku, dopravca však po tomto termíne neposkytuje zľavu. Platnosť zľavy nieje možné overiť elektronicky
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : preukaz je neprenosný


 • Vizuálna platnosť je vyznačená na zadnej strane karty, nalepenou známkou – označené červeným krúžkom.
 • Ak je na známke uvedené 9/10, karta je platná do 30.9.2010.
 • Vizuálne sa kontroluje platnosť, len ak škola nie je v systéme EMBASE.

2. Univerzitná karta študenta ISIC ( študent ) (ISIC – čipová karta)

 • kartu vydáva vysoká škola (je to kombinácia študentského preukazu ISIC, univerzitného preukazu  a čípovej karty – len ak je škola v systéme EMBASE). Každá škola má svoju vizualizáciu podoby karty.
 • doba platnosti : obvykle od prvého dňa akademického roka t.j. od 1.9. do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka., platnosť karty musí  byť elektronicky nahratá na karte
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : karta je neprenosná


3. Medzinárodný preukaz študenta ISIC   (EURO < 26)

 • preukaz (čipovú kartu) vydáva  stredná škola
 • vizuál : Dopravca akceptuje preukaz ISIC s aktuálnou fotografiou na prednej strane, na zadnej strane iba hologram a podpis.
 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : od 1.9. (začiatku školského roka) do 31.8. (konca školského roka), dopravca akceptuje iba elektronickú platnosť. V prechodnom období (september) aktuálneho roka sa vizuálna platnosť uvedená na holograme (09/XX) a elektronická platnosť (31.08.) nemusia zhodovať. V takomto prípade dopravca akceptuje vizuálnu platnosť.
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : preukaz je neprenosný
 • Elektronickú platnosť je možno overiť v strojčeku, ak je škola zapojená do systému EMBASE. Aktuálny zoznam členov v systéme EMBASE je uvedený na stránke www.emcard.sk


 

Čl.4
Identifikačná karta


IK (Identifikačná karta)

 • slúži na preukazovanie veku pri nároku na zľavnenú prepravu, resp. osobitnú prepravu v autobusoch dopravcu.


Čl.5
Iné preukazy


1. Preukaz ŤZP a ŤZP-S

 • slúži na preukazovanie nároku na zľavnené cestovné
2. Preukaz rodičov dieťaťa umiestneného v sociálnom zariadení

 • slúži spolu s OP alebo iným preukazom totožnosti na preukazovanie nároku na zľavu rodičov. Každý vodič nárok na zľavu preukazuje zvlášť3. Preukaz držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety

 • slúži na preukazovanie nároku na zľavnené cestovné

Čl.6
Preukaz pre potreby kontrol
Táto smernica platí od 01.06.2010.

V Humennom dňa 31.05.2010

 

 Ing. Jozef Lacký, v.r.
   generálny riaditeľ

 

 

 K uvedenej SMERNICI boli vydané  :

- Dodatok č.2 platný od 20.7.2011

- Dodatok č.3 platný od 1.9.2013

- Dodatok č.4 platný od 1.5.2013

Tieto dodatky sú už zapracované v tejto SMERNICI.

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00