ON-LINE
nákup cestovných lístkov
z Vášho počítača

 

eAMSBUS

 

PRE ZAMESTNANCOV

 

Vstup


INFORMÁCIE

o odchodoch a príchodoch
...
AS Humenné - Dispečer

Po-Pa: 05,30-17,00 hod
So-Ne: 13,00-18,00 hod

tel.: +421 918 119 400
AS Svidnik - Dispečer

Po-Št: 06,30-14,00 hod
Pia: 08,00-17,30 hod

tel.: +421 54 7881 840
AS Vranov n/T - Dispečer

Po-Pa: 06,30-18,00 hod
So-Ne: 13,30-18,00 hod

tel.: +421 57 4860 651
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 250315

0,60 EUR / min s DPH
AUDIOTEXT: 07,00-21,00 hod

tel.: +421 972 350315

0,80 EUR / min s DPH

Vyjadrenie dopravcu
ku problému akceptácie preukazov žiak - študent, ktorí si neprolongovali platnosť zľavy na škole, ktorú navštevujú :Nárok na žiacku  tarifu vzniká na základe platného (aktuálneho) potvrdenia o návšteve školy. Toto potvrdenie na Preukaze žiaka ISIC/EURO <26 je v elektronickej podobe. Bez elektronickej aktivácie preukazu nemôže byť žiakovi zľava uznaná.

Preukaz žiaka ISIC/EURO <26 je potrebné pre bezproblémové použitie v doprave po 30.06.2014  elektronicky predĺžiť  priložením k terminálu. Terminál sa nachádza na väčšine škôl, ktoré Preukazy žiaka ISIC/EURO <26 vydávajú.

 

SAD Humenné, a.s.


 

Základné informácie o DOPRAVNEJ KARTE


 

Základom nového tarifného vybavovania je bezhotovostné tarifné obslúženie cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu Mifare (ďalej len "Dopravná karta"), ktorá je jednou z najprogresívnejších súčastných technológií na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja.

Použitie dopravnej karty v mestskej autobusovej doprave 

Cestujúcemu, ktorý využije pri cestovaní dopravnú kartu dopravca poskytne zľavu vo výške 5% z ceny základného cestovného. Pri prestupe do 30 minút na linkách MHD Vranov n/T  je cena cestovného na prestupnom spoji MHD vo výške 0,03 €.

Zavedenie elektronickej peňaženky (dopravnej karty) prináša pre cestujúceho niekoľko výhod. Okrem bezhotovostného platobného styku, skrátenia času vybavovania cestovným lístkom u vodiča a výraznej zľavy cestovného, je to i možnosť presunu finančných prostriedkov uložených na dopravnej karte do nasledujúceho mesiaca.

Použitie dopravnej karty v prímestskej a diaľkovej doprave

Cestujúci pri nástupe do vozidla zahlási vodičovi kam cestuje. Vodič tento údaj zadá pokladni, zvolí typ lístka, ktorý cestujúcemu prináleží, a oznámi cestujúcemu aby priložil dopravnú kartu k snímaciemu zariadeniu, ktoré je pripevnené k pokladnici. 

Pokladňa EM 126i MIJOLA

Cestujúcemu, ktorý využije pri cestovaní dopravnú kartu dopravca poskytne zľavu. Zľava sa poskytuje z jednosmerného obyčajného cestovného
Z jednosmerného zľavneného cestovného sa zľava z dopravnej karty poskytuje len žiakom a študentom v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku.

Ako ma cestujúci postupovať, ak chce využívať výhody dopravnej karty : 

Navštívi prepravnú kanceláriu v Humennom, Vranove alebo vo Svidníku a zakúpi si dopravnú kartu. Na kartu sa nahrajú personifikačné údaje o cestujúcom a počiatočný vklad. Kartu je možné ihneď používať v preprave. Nahratím údajov na kartu a vytvorením databázy je možné v prípade straty kartu zablokovať a zabrániť tým jej zneužitiu. Cestujúci, ktorý stratil kartu a zakúpil si novú bude možné zostatok peňažných prostriedkov na starej karte prehrať na novú. 

K vybaveniu dopravnej karty je potrebné :

žiak od 6 do 15 rokov :
vyplnená žiadanka potvrdená školou, rodný list

študent od 15 do 26 rokov :
vyplnená žiadanka potvrdená školou, Občianský preukaz resp. Cestovný pas

Občianska karta na celé cestovné :
vyplnená žiadanka, Občianský preukaz resp. Cestovný pas

 Minimálny peňažný vklad na kartu je 3,00 €. Nahrať peňažný kredit na kartu je možné v prepravných kanceláriach alebo priamo u vodiča.

Platnosť dopravnej karty :

 Platnosť dopravnej karty je 5 rokov od jej vydania. Po uplynutí 5 rokov sa dopravná karta nepredlžuje a je potrebné si vybaviť novú dopravnú kartu. Platnosť karty je uvedená na každom cestovnom lístku.

Platnosť zľavy :

Platnosť zľavy ktorá je nahratá na dopravnej karte je :

- žiak ZŠ od 1. do 4 ročníka (zľava platí nepretržite 4 roky)
- žiak ZŠ od 5. do 9 ročníka (zľava platí nepretržite 5 rokov)
- študent SŠ 1. až 4 ročník (zľava platí jeden školský rok)
- študent VŠ v dennej forme štúdia (zľava platí jeden školský rok)

Platnosť zľavy je uvedená na každom cestovnom lístku. Na obnovenie zľavy je potrebné priniesť "Žiadanku o vydanie dopravnej karty" potvrdenú školou. Poplatok za obnovenie zľavy je 1,00 €.

Výdaj žiackého a študentského preukazu : 

Nový preukaz obdržíte vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Záruku na dopravnú kartu, t.j. reklamáciu si určuje výrobca podľa zákona.

Personifikácia nového preukazu /karty/ a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto ho dopravca pripraví k prevzatiu do dvoch pracovných dní od podania žiadanky. V prípade menšieho záujmu sa preukaz pripraví do 1 hodiny. Naopak v čase zvýšeného záujmu v mesiacoch august a september sa táto doba môže predlžiť až na 7 dní .

Cena novej dopravnej karty je 5,00 €.


 Žiadosť o vydanie (resp. zmenu) dopravnej karty (DK)

 Informácia o spracúvaní osobných údajov na DK

ČS Sadka - VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:30 - 21:00

ČS Sadka - SVIDNIK
Otváracie hodiny
Pondelok - Nedeľa 6:00 - 20:00
Autoumyvárka Sadka VRANOV n/T
Otváracie hodiny
Pondelok-Nedeľa 9:00 - 18:00
Nákladná autoumyvárka HUMENNÉ
Otváracie hodiny
Pondelok
Streda
Piatok

7:00 - 17:00